Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Newsletter Περισσότερα
Banner Αριστερό 2
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ » ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 
 

 

  • Συσκευασία για reed diffusers
  • Συσκευασία για κεριά 
  • Αντλίες ψεκασμού και δοσομετρικές, αντλίες για επαγγελματική χρήση, για μεγάλες δοσολογίες, για επαγγελματικό καθαρισμό, catering
  • Ψεκαστήρες απλοί και προπίεσης
  • Πλαστικές φιάλες και triggers

 

Banner Δεξί 2 [200xX]
Banner Δεξί 1 [200xX]
Banner Δεξί 3